Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.

Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w celu realizacji zamówień, udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać inne dane osobowe podane przez Kupującego, w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) adres zamieszkania lub siedzibę,

3) numer NIP,

4) adres dostawy,

5) numer telefonu.

Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:

1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,

2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,

3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.

Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy